Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як плануєте провести новорічні свята
Total 10 common:people_all_forms
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 9 common:people_all_forms

Статут школи КЗ "Солонцівська ЗОШ І-ІІ ступенів"

Date: 1 березня 2021 о 08:09

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Олешківської міської ради

від _____________ 20___ р.                                   

СТАТУТ

Комунальний заклад «Солонцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

Олешківської міської ради

 Херсонської області

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування комунальний заклад «Солонцівська загальноосвітня школа I-II ступенів» Олешківської міської ради Херсонської області, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №875 від 31.12.2003 року та рішення виконкому Цюрупинської районної ради народних депутатів №17 від 03.11.1999 року.

Скорочена назва – КЗ «Солонцівська ЗОШ І-ІІ ступенів»

1.2. Юридична адреса школи:         75109 Херсонська область

                                                         Олешківський район,

                                                         с. Солонці, вул. Зарічна 138-б

1.3. Солонцівська загальноосвітня школа I-II ступенів (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, автономну бухгалтерію, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Олешківська міська рада Херсонської області.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.6. Головним завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення  реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадян України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу там інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з усвідомленою громадянської позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання і учнів поваги до Конституції України, Державної символів України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння учнями системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про повну загальну середню освіту», власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетентності передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни;

1.10. У навчальному закладі діє українська мова навчання;

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходи в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробити і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • спільно с вищими начальними закладами, науково-дослідницьким інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку,  експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і  нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб; є залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження, у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу; мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюється і функціонують:

 • методичне об’єднання вчителів-класних керівників;
 • методичне об’єднання вчителів початкових класів;
 • методичне об’єднання гуманітарного профілю;
 • методичне об’єднання природничо-математичного профілю;
 • педагогічна рада;
 • учнівська рада;
 • методична рада;
 • батьківська рада;
 • шкільна рада або піклувальна рада.

1.13. Методичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Центром ПМСД.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними згідно чинного законодавства.

1.15. Навчальний заклад забезпечує рівноправні умови навчання і розвитку учнів з різними психофізичними особливостями шляхом організації освітнього процесу на засадах інклюзивної освіти, що передбачає створення з наявності відповідального контингенту учнів, спеціальних класів для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку або організації індивідуального навчання за програмами спеціальної школи.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного робочого навчального плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основи документом, що регулює освітній процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, зроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою школи і затверджується відповідальним органом управління освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків щоденний, тижневий та річний режим роботи.

2.3 Відповідно до роботи навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється наказом директора на підставі особистої заявки батьків, або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка Міністерством і науки України.

2.6. У школах І-ІІ ступенів навчання для учнів 1-9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміщують).  

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, який передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1-го вересня у День знань і закінчується, у перший класах 27.05., у других – дев’ятих класах – 31.05., але не пізніше 1-го липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 01.09. до 28.12,  другий – з 12.01. до 31.05.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності збороняється (крім випадків передбачених законодавством України).  

2.9. З урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується такий графік канікул: осінні – 5 навчальних днів, зимові – 10 навчальних днів, весняні – 5 навчальних днів. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30-ти календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хв., у 2-4-х класах – 40 хв., 5-9-х класах – 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідальними органами освіти та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.   

2.11.   Щоденна кількість та послідовність навчальних занять визначається  розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних  та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші (крім репетиторських) позакласні заняття та заходи, що передбаченні окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особистостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої 12-ти бальної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань, у 1-му класі та у першому семестрі 2-го класу додається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

2.14. результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок проведення та випуск учнів навчального закладу визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року, № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 року, за № 120/5311.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні на всіх рівнях з української мови, читання, математики та фізичного виховання.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінчені початкової школи – табель успішності; по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

    Учні, які закінчили школу ІІ ступеня за програмою розумово відсталих дітей, отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення як похвальні листи і грамоти.

ІІІ. УЧАСТНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в загальноосвітньому закладі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекари;
 • навчально-допоміжний персонал;
 • батьки або інші особи, які їх заміщують.

3.2. Права і обов’язки  учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відповідною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу.
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадянського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на забезпечені і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодіти знаннями, вміннями, практичними навиками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережно ставитись до державного, громадянського і особистого майна;
 • дотримуватись законодавства, моральних і етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватись правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічним працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, які здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психологічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право   на:

 • захист професійної честі та гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань, організації освітнього процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадянського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, зазначеному чинним законодавством України;
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічний працівник зобов’язані:

 • забезпечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також зберіганню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобіганню вживати ними алкоголь, наркотиків, тютюну, іншим шкідливих звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджено Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до керівника школи, органів управління освітою, органів самоврядування з питань навчання і виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та відповідних державних судових установах.

3.12. Батьки та особи, які їх замішують, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покрашенню покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації освітнього процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:  Правила внутрішнього розпорядку, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління Солонцівською загальноосвітньою школою здійснюється Засновником - Олешківської міською радою та структурним підрозділом Олешківської міської ради у галузі освіти, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

- прийняття рішень про створення реорганізацію та припинення діяльності закладу;

- затвердження статту Закладу та внесення змін до нього;

 

           - здійснення контролю щодо використання за призначенням та зберіганням закріпленого за Закладом на праві господарського відання або оперативного управління комунального майна;

 • прийняття рішень щодо управління майном (оренда, відчуження, позика тощо);
 • призначення на посаду на контрактній основі та звільнення з посади директора Закладу;
 • у разі звільнення керівника, відсторонення його від посади або з інших підстав, голова районної ради своїм розпорядженням призначає виконуючого обов’язки директора Закладу до призначення нового керівника в установленому законом порядку;
 • затвердження штатного розпису і структури Закладу за поданням директора;
 • прийняття рішення щодо преміювання директора Закладу;
 • погодження передачі в оренду та умов договорів оренди комунального майна, що перебуває в господарському віданні або в оперативному управлінні Закладу;
 • надання дозволу на списання майна, що перебуває в господарському віданні або в оперативному управлінні Закладу, відповідно вимог чинного законодавства.

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.3. Повноваження структурного підрозділу Олешківської міської ради  у галузі освіти:

 • здійснення контролю та координація роботи Закладу з основних видів діяльності;
 • затвердження кошторису Закладу за поданням директора;
 • здійснення організаційно-методичного керівництва Закладом;
 • координація роботи Закладу з іншими навчальними та позашкільними закладами району;
 • узгодження річних планів роботи та річних звітів;
 • надання Засновнику подань щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Закладу;
 • здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань Закладом як розпорядником нижчого рівня і

витрачанням Закладом бюджетних коштів, забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та надання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва Закладу відповідно до чинного законодавства.

 1. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор (керівник), яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 2. Директор (керівник) закладу призначається на посаду і звільняється з

посади Засновником відповідно до чинного законодавства шляхом

укладання з ним контракту.

Всі інші працівники Закладу призначаються на посади і звільняються з

посад керівником Закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Директор (керівник) Закладу:
 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівника;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців і слухачів;
 • створює належні умови для здобуття вихованцями та слухачами позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків, шляхом укладення договору з структурним підрозділом Олешківської міської ради, або забезпечує роботу автономної бухгалтерії, згідно чайного законодавства, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами в установленому порядку, відкривати рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства;
 • встановлює надбавки, доплати, премії, та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно законодавства;
 • представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед власником за результати діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно - освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • забезпечує право вихованців і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників

закладу;

 • затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

Директор (керівник) закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним

закладом.

 1. Педагогічна рада Закладу:
 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно - масової, інформаційно-методичної роботи закладу, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питань дотримання санітарно - гігієнічних вимог, забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення закладу, утворення нових класів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників, тощо.
 1. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.
 2. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу. У період між загальними зборами діє рада закладу, діяльність якої регулюється Статутом.
 3. Рішення приймаються більшістю голосів. Право скликати загальні збори має голова ради школи.

Загальні збори:

 • обирають раду закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора (керівника) про забезпечення керівництвом закладу, розглядають в межах своїх повноважень питання навчально- виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності закладу, розглядають інші питання освітнього процесу.

У період між загальними зборами органом громадського самоврядування є рада Закладу. До ради входять представники освітнього процесу, які обираються загальними зборами, а також представниками громадськості та інше.

 1. Рада закладу:
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • затверджує режим роботи закладу;
 • підтримує ініціативи щодо удосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків роботи педагогів;
 • вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних працівників закладу;
 • розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу з питань роботи закладу і приймає відповідні рішення;
 • контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних коштів закладу;
 • погоджує умови оренди приміщень, обладнання;
 • розробляє заходи по удосконаленню умов праці і відпочинку та сприяє їх реалізації;
 • виходить з пропозиціями щодо зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту приміщень, обладнання, створення належних санітарно - гігієнічних умов;
 • організовує суспільно-громадську діяльність колективу закладу;
 • розробляє заходи щодо забезпечення роботи закладу у зимовий період, економії енергоносіїв та інше, контролює їх виконання.
 1. У закладі за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, тощо.
 2. Піклувальна рада обирається батьківськими зборами і вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників і діє відповідно до положення

5. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗАЗАКЛАДУ

5.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства з урахуванням вимог цього Статуту.

5.1.1.Організація бухгалтерського обліку, звітності, виконання кошторису, видатків, матеріально-технічного забезпечення, господарського обслуговування, роботи з охорони праці, надання юридично- консультаційних послуг Закладу здійснюється на договірних засадах структурного підрозділу Олешківської міської ради, або автономною бухгалтерією навчального закладу. 

5.1.2. Директор має право, згідно чинного законодавства, до Засновника з поданням про введення до штату бухгалтерської служби або спеціаліста на якого покладаються виконання обов’язків бухгалтерської служби, з метою забезпечення виконання вимог п. 5.1.1 Статуту.

 1. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів державного міського бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
 2. Додатковими джерелами фінансування закладу освіти є:
 • кошти отримані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані закладом на замовлення установ, підприємств, громадян, реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу;
 • гуманітарна допомога;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств та окремих громадян.
 1. Доходи (прибутки закладу) використовуються виключно для фінансування видатків та утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціально внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 3. Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених закладів додаткових джерел фінансування.

Не використані в поточному році позабюджетні кошти не можуть бути вилучені.

 1. Заклад має право:
 • користуватися, самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно Статуту, крім видів діяльності визначених п.6.1.1 Статуту;
 • користуватися безоплатно земельною ділянкою, на яких розташовані її будівлі;
 • розвивати власну матеріальну базу;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу;
 • для проведення освітньої, навчально-тренувальної та спортивної роботи закладу надаються в користування (оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші приміщення безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається Засновником відповідно до законодавства.

Матеріально-технічна база закладу включає споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

 1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Заклад освіти має право відповідно до законодавства:
 • установлювати прямі зв'язки з міжнародними навчальними, громадськими організаціями;
 • підписувати угоди про обмін здобувачами освіти та вчителями;
 • проводити спільні заходи з міжнародними навчальними, громадськими організаціями;
 • бути членом міжнародних організацій, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.
  1. Участь закладу освіти в міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАДУ

  1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.
  2. Власний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Засновник та структурний підрозділ Олешківської міської ради.
  3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  1. Ліквідація і реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
  2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, або судом. Порядок і строки проведення ліквідації, а

також строк заяви претензій кредиторам визначається Засновником, а у випадках, встановлених законодавством - судом.

 1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Закладом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах, повідомляються про її ліквідацію письмово.
 2. При реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантуються додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 3. Заклад вважається ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Внесення змін до статуту Закладу є виключною компетенцією Засновника.

    9.2. Трудовий колектив Закладу, структурний підрозділ Олешківської

міської ради у галузі освіти та директор (керівник) мають право ініціювати внесення змін до статуту Закладу.

 1. Зміни до статуту затверджуються рішенням Засновника.
 2. Затверджені зміни до статуту підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Comments:
Only authorized users can leave comments.